Vi är stolta leverantörer till
Sveriges Hov.
Vad är då en hovleverantör?

Så här skriver hovlev.se;

”Hovleverantörskapet grundar sig på att företaget
levererar varor eller utför tjänster åt någon medlem
av kungafamiljen. Ett företag som på eget initiativ
levererar produkter till kungahuset blir inte av det
skälet hovleverantör. Beställningen ska komma via
hovet som givetvis betalar för sina varor.”

Vill du veta mer? Läs mer på www.hovlev.se

Alla våra sidor på
en sida.

Egenligen tycker vi inte om alltför tydliga indelningar.
Men någonstans känner vi ändå att vi behöver vara lite mer handfasta.
Vi har inte gjort indelningen utifrån var du cyklar, utan istället utifrån vilka egenskaper och vilken känsla du vill ha.
Om du klickar på symbolen så kan du se alla cyklar med just de valda egenskaperna.