Vi är stolta leverantörer till
Sveriges Hov.
Vad är då en hovleverantör?

Så här skriver hovlev.se;

”Hovleverantörskapet grundar sig på att företaget
levererar varor eller utför tjänster åt någon medlem
av kungafamiljen. Ett företag som på eget initiativ
levererar produkter till kungahuset blir inte av det
skälet hovleverantör. Beställningen ska komma via
hovet som givetvis betalar för sina varor.”

Vill du veta mer? Läs mer på www.hovlev.se

Våra familjer

Här är alla våra familjer. Varje familj har vissa övergripande egenskaper. STC är lite sportigare,
Natur är lite lugnare. Nova och ARC är mer allround. Design har som namnet antyder mer fokus på form, men ändå med funktion i botten.
Funk är funktion. Och Ung är cyklar för unga.
Läs mer om familjerna här.


STC

Natur

Nova

Arc

Design

Funk

Ung