Vi är stolta leverantörer till
Sveriges Hov.
Vad är då en hovleverantör?

Så här skriver hovlev.se;

”Hovleverantörskapet grundar sig på att företaget
levererar varor eller utför tjänster åt någon medlem
av kungafamiljen. Ett företag som på eget initiativ
levererar produkter till kungahuset blir inte av det
skälet hovleverantör. Beställningen ska komma via
hovet som givetvis betalar för sina varor.”

Vill du veta mer? Läs mer på www.hovlev.se


laddar cyklar
Pojk 24 
Sveriges mest vanliga och ovanliga cykel för unga. 
Pojk 26 
Sveriges mest vanliga och ovanliga cykel för unga. 
Flick 24 
Den vanliga cykeln är på väg tillbaka, även hos våra unga. Det är både kul och lite smickrande. 
Flick 26 
Den vanliga cykeln är på väg tillbaka, även hos våra unga. Det är både kul och lite smickrande.