varlden2.jpg

Brooks och Skeppshult.
En jubileumshistoria.

Vi var en av få utvalda, det förstod vi redan när vi fick samtalet.
Självklart ville vi göra en jubileumscykel för Brooks England!
Vi delar många värden; hantverket, stoltheten och nyfiken-
heten.
Och vår långa erfarenhet (tillsammans över 250 år).
En riktig jubileumshistoria.

Brooks och Skeppshult.
En jubileumshistoria.

Vi var en av få utvalda, det förstod vi
redan när vi fick samtalet.
Självklart ville vi göra en jubileums-
cykel för Brooks England!
Vi delar många värden;
hantverket, stoltheten och nyfikenheten.
Och vår långa erfarenhet (tillsammans
över 250 år).
En riktig jubileumshistoria.