varlden1.jpg

FACE och färgerna som tog oss ut i världen.

”Skulle man inte kunna…”
Gun Nowak, grundare av FACE Stockholm, en av våra
riktigt nära vänner.
Obändig i sin kreativitet och energi. Alltid villig att prova
något nytt.
Gun har satt färg på både cyklar och vår tillvaro genom
flera år.
Tillsammans har vi hamnat i amerikanska VOUGE (uppmärk-
sammade av bl a Reebok International).

FACE och färgerna som tog oss ut i världen.

”Skulle man inte kunna…”
Gun Nowak, grundare av FACE Stockholm,
en av våra riktigt nära vänner.
Obändig i sin kreativitet och energi. Alltid villig att
prova något nytt.
Gun har satt färg på både cyklar och vår tillvaro
genom flera år.
Tillsammans har vi hamnat i amerikanska VOUGE
(uppmärksammade av bl a Reebok International).