Vad är det som driver oss?
Först en kortkort version;
Nyfikenhet.

Nu till den lite längre versionen.
Vi vill göra riktiga cyklar.
Cyklar med själ.
Cyklar som vi själva vill ha helt enkelt.

Av den anledningen gör vi nästan allt själva.
Kapar, fräser, bockar, svetsar, lackar,
ekrar och monterar.
Av den anledningen
gör vi nästan allt själva.
Kapar, fräser, bockar, svetsar,
lackar, ekrar och monterar.

In kommer sex meter långa stålrör i
höghållfast stål (tåligare och betydligt
lättare än vanligt stål)
Ut kommer färdiga cyklar.

Vi tillverkar alla våra cyklar i vår fabrik
här i Skeppshult.
Vi tror på och lever efter ordet närhet.
Närhet till vår natur och vår miljö.
Närhet till vårt ursprung.
Närhet till vår framtid.
Vi tillverkar alla våra cyklar
i vår fabrik här i Skeppshult.
Vi tror på och lever efter ordet närhet.
Närhet till vår natur och vår miljö.
Närhet till vårt ursprung.
Närhet till vår framtid.

Närhet till vår framtid?
Ja, vi är alldeles för nyfikna för att stanna
kvar i något ”som var”.
Vi vill framåt i alla delar; miljö, teknik,
design, tillverkning…

Vi är, som du märker, tillbaka där vi började.
Nyfikenhet.
Det räcker ganska långt, eller hur?
Vi är, som du märker,
tillbaka där vi börjande.
Nyfikenhet.
Det räcker ganska långt, eller hur?