Våra grundtankar...

Vad är det som driver oss?
Först en kortkort version;
Nyfikenhet.
Nu till den lite längre versionen.
Vi vill göra riktiga cyklar.
Cyklar med själ.
Cyklar som vi själva vill ha.
Därför gör vi nästan allt själva. Formger, konstruerar,
svetsar och lackar våra ramar. Ekrar våra hjul och
monterar alla delar till en färdig cykel. En riktig cykel.
Allt på plats här i Skeppshult.
Vi tror på närhet.
Närhet till dig som väljer en cykel av oss.
Närhet till vår miljö.
Närhet till vårt ursprung.
Men också närhet till vår framtid.
Närhet till vår framtid?
Ja, vi är alldeles för nyfikna stanna kvar i något "som
var". Vi vill framåt. Design, teknik… hela upplevelsen
av en cykel. Vi är, som du märker, tillbaka där vi
började. Med nyfikenhet.
Det räcker ganska långt, eller hur?